top of page

AANSTIPLIJST

Waarvoor dient deze aanstiplijst?

De aanstiplijst is een officieel document die de energiedeskundige overhandigt aan de eigenaar alvorens van start te gaan. Op deze aanstiplijst geeft de energiedeskundige aan welke documenten u als eigenaar ter beschikking stelt om het energieprestatiecertificaat van de woning te laten opmaken. Dit is van belang om discussie te vermijden en om af te stemmen met de klant welke gegevens door de klant ter beschikking gesteld werden. Zowel de eigenaar (of gevolmachtigde) als de energiedeskundige ondertekenen deze lijst. De aanstiplijst kan bij controle opgevraagd worden door het VEA.

Welk belang hebt u erbij om die documenten aan de energiedeskundige te bezorgen?

De energiedeskundige maakt een energieprestatiecertificaat op voor de woning op basis van zijn vaststellingen tijdens het plaatsbezoek. Hij hanteert daarbij de werkwijze die is vastgelegd in het inspectieprotocol. De energiedeskundige mag bij de opmaak van het energieprestatiecertificaat ook gebruikmaken van bewijsstukken. Dat zijn documenten waarover u als eigenaar beschikt en die de aanwezigheid van isolatie, materialen of toestellen aantonen. Als die documenten voldoen aan de voorwaarden van het inspectieprotocol, kunnen ze de energiescore van uw woning positief beïnvloeden.

Hoe en wanneer bezorgt u als eigenaar de documenten aan de energiedeskundige?

Uiterlijk tijdens het plaatsbezoek bezorgt u de documenten aan de energiedeskundige. Op deze aanstiplijst kruist hij de documenten aan die hij ontvangen heeft. De energiedeskundige houdt de ingevulde en ondertekende aanstiplijst bij en bezorgt u een kopie ervan.

bottom of page